Wanneer ben je een Held?
Profiel Held

Bekijk hier het profiel van een Amsterdamse Held

Wat is het NAH?

Het NAH is een platform van jonge ondernemers die op eigen initiatief en met groot enthousiasme activiteiten opzetten voor en met jongens en meisjes van diverse etnische herkomst in hun eigen buurt. Door hun persoonlijkheid, hun erkende prestaties op het gebied van bijv. kickboksen, voetbal, rap, streetdance, mode, film en theater èn hun eigen ervaring met de straatcultuur, trekken zij jongeren over de streep om actief mee te doen.

watisNAH_breedte
polaroid_website_watisNAH
said

Said Bensellam, ambassadeur en grondlegger

In 2010 vond ik het belangrijk om een groep mensen bij elkaar te brengen om het Netwerk Amsterdamse Helden  op te zetten voor rolmodellen in het jongerenwerk. Om hen een podium, netwerk en ondersteuning aan te bieden zodat er meer kansen worden gecreëerd voor de jeugd, de buurt en de maatschappij.  In Amsterdam behoren nu tal van mooie initiatieven tot het NAH. Het zijn initiatieven van jonge ondernemers in het jongerenwerk die voortgekomen zijn uit  hun passie, gedrevenheid, betrokkenheid en energie.

Lees verder over Said Bensallam en de oprichting van NAH.

In 2003 had ik allerlei ideeën, alleen wist ik niet hoe ik ze moest verwezenlijken. Uiteindelijk ontmoette ik Frits Spangenberg, directeur van Motivaction. Die mij uiteindelijk de tools, ondersteuning en zijn netwerk aanreikte. Dit was een start van een grote droom , een ambitieus plan. Samen richtten we in 2004 Stichting Karam op. In 2005 ontmoette ik Jan Sluiter,, samen met hem kwamen we tot het idee om een denktank van verschillende mensen met verschillende kwaliteiten vanuit diverse disciplines, bij elkaar te brengen. Uiteindelijk werd het een grote groep gepassioneerde, betrokken Amsterdammers die hun kostbare tijd beschikbaar stelden om mijn ideeën te realiseren. Uiteindelijk werd Stichting Connect in 2006 opgericht, mede dankzij deze denktank. Door advies, ondersteuning, tijd en geduld, kon ik mijn werkzaamheden, waar ik goed in was tot zijn recht laten komen. Veel zaken waar ik geen verstand van had werden door anderen opgevangen waardoor ik mij kon richten op datgene waar ik goed in was; het verbinden van mensen. Dankzij deze groep mensen kon ik successen boeken in mijn werkzaamheden, waardoor ik uiteindelijk in 2007 tot Amsterdammer van het Jaar ben verkozen. Zonder deze mensen had ik dat nooit zo ver kunnen schoppen. In 2008 ontmoette ik Jan Laurens Hazekamp; hij werd mijn persoonlijke coach/adviseur. Met hem besprak ik veel ideeën, een daarvan was een boek uit laten brengen. Door in gesprek te gaan en andere mensen aan het idee te verbinden, realiseerde ik de droom die ik had om een boek uit te brengen. Uiteindelijk werd het boek ‘Kleine Jongen’ uitgebracht dat tijdens de aftrap van het NAH aan Lodewijk Asscher werd overhandigd.

Volg Said Bensellam via:

Facebook

Website

Organisatie

Organisatie

Tot de kern van het NAH behoren: de Amsterdamse Helden, het bestuur van het NAH, de coaches/schrijvers en een Project Coördinator.

De Project Coördinator vormt de spil van het NAH. De Project Coördinator is verantwoordelijk voor de werving van helden en coaches/schrijvers. Ook het tot stand brengen van de onderlinge werkcontacten zoals het leggen van de contacten tussen de jonge ondernemers en de coaches/schrijvers dan wel de maatschappelijke partners en samenwerkingspartners.

Het bestuur van het NAH bestaat uit Bill Admiraal (voorzitter), Joke van Wittmarschen (penningmeester) en Mischa Lemaire (secretaris). De Project Coördinator is Lenny Bijker.

Sinds juni 2014 is het NAH een zelfstandige stichting.

Wat biedt het NAH?
tab_connect
Het NAH heeft een bestand van deskundige coaches op vele terreinen die bereid zijn op vrijwillige basis de jonge ondernemers en hun initiatieven ondersteuning te bieden door middel van individuele coaching en advies op maat.

Het NAH brengt verbindingen tot stand tussen de jonge ondernemers en maatschappelijke partners zodat zij optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden die bijvoorbeeld woningcorporaties, fondsen, notariaat en het bedrijfsleven hen kunnen bieden.

Het NAH biedt de helden en hun initiatieven een basis om samen-sterk te zijn.

Door het onderling uitwisselen van ervaringen, het met elkaar samen te werken en het zich manifesteren in de media kunnen de Amsterdamse Helden laten zien dat zij, niet behorend bij officiële professionele instellingen zoals jeugdhulpverlening, onderwijs en jongerenwerk, ook een essentiële bijdrage leveren aan het lokale jeugdbeleid.

Bovendien maakt het NAH mogelijk dat uiteenlopende jongereninitiatieven in de stad die al jaren met succes in de stad opereren, samenwerkingspartner kunnen worden van het NAH.

Bevordering van samenwerking tussen de helden en professionele organisaties als het jongerenwerk , de jeugdhulpverlening,  het onderwijs, politie en justitie.
Het NAH is in staat met en door de helden gegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporteren over actuele ontwikkelingen, tendensen en problemen in het leven van alledag van jongens en meisjes. Deze low-budget aanpak van leefwereld-nabij onderzoek biedt een waardevolle bijdrage in het lokale jeugdbeleid en een substantiële aanvulling op het werk van onderzoeksbureaus
Bestand aan  helden van het NAH
Het NAH kent een bestand van meer dan dertig aangesloten helden. Per half jaar wordt intensief gewerkt met 8 à 10 helden. Helden met wie intensief gewerkt is en geen directe ondersteuning meer nodig hebben, blijven in de regel betrokken bij het NAH voor onderlinge informatie en advies, worden een coach of samenwerkingspartner. In het beleid van het NAH is vastgelegd om het bestand aan vrouwelijke helden actief uit te breiden.
Bekijk onze helden

Netwerk Amsterdamse Helden: een innovatief netwerk voor sociaal ondernemers

Back to Top