Merel Collenteur

Merel
Schermafbeelding 2018-01-24 om 13.32.46
15 januari 2018

Bill, de voorzitter van het NAH, interviewt Merel Collenteur

Wie ben je en wat doe je?

Van nature ben ik onderzoekend en ondernemend ingesteld. Mijn studieachtergrond is biologie, wat ik nu doe is echt op mijn pad gekomen. Ik heb altijd al een fascinatie voor leren gehad en vooral de motivatie om te leren en hoe je dit kan stimuleren. Ik vind het belangrijk dat jongeren in de wereld hun plek vinden en dat ze ontdekken hoe ze een steentje bij kunnen dragen.

Ik ben nu iets meer dan een jaar zelfstandige en ik maak deel uit van twee verschillende stichtingen: ‘t Wylde Leren en LOLmakers. Bij LOLmakers is de focus gericht op jongeren die onderpresteren en hoe zij hun leermotivatie terug kunnen vinden. Jongeren die heel erg ondernemend zijn denken vaak anders en kunnen minder goed hun plek op school vinden, soms resulteert dit in schooluitval. Wij geven deze jongeren een plek, wij laten zien dat hun talenten waardevol zijn en hoe ze hun talenten in kunnen zetten. We werken met middelbare scholen en verder zijn alle soorten leerlingen en niveaus welkom.

Ons doel is om volgend jaar een LOLmaakplaats te openen. Dat wordt een plek waar jongeren binnen zes weken een programma volgen. De LOLmaakplaats wordt verbonden aan een bedrijf (of meerdere bedrijven) die opdrachten aan jongeren bieden en we gaan werken met bedrijfscoaches als een soort buddies. Tijdens de zes weken kunnen de jongeren binnen lopen wanneer ze willen, als een soort buurthuis waar jongeren samen komen om ondernemend te leren.

Het Wylde Leren staat voor: 
“De wereld is jouw nieuwe klaslokaal. Jij wordt uitgedaagd om een aantal weken van huis en in de natuur te zijn, een tijd in een groep te leven en te leren van je directe omgeving. Zo kom je dichter bij jezelf en vind je antwoorden op belangrijke vragen: wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik?”

Hoe bereiken jullie de jongeren?

Op dit moment organiseren we bootcamps, die we aanbieden aan scholen. Scholen kunnen dan dertig jongeren aanmelden. Veelal gaat het om onderpresteerders. Via deze weg vinden we jongeren voor onze programma’s. Ons doel is om samen met scholen meer kansen te benutten en deze deels in te vullen buiten het onderwijs. En we hebben een groot netwerk waarin ook veel onderwijs professionals zitten.

Kun je van je projecten leven?

Twee dagen per week besteed ik aan freelancer klussen als interim docent, hier is veel werk in. En het sluit aan op mijn andere werkzaamheden. Als freelance docent is het ook mogelijk om samen met scholen nieuwe werkvormen te creëren.

Over twee weken ga ik met Het Wylde Leren zes weken naar Noorwegen, dat is onbetaald. Met LOLmakers en NAH zijn we nu bezig met fondsenwerving voor de LOLmaakplaats. En dan is het natuurlijk de bedoeling om in de toekomst uit te breiden. Dat geldt ook voor Het Wylde Leren, Noorwegen zien we als pilot.

Het is wel een verantwoordelijkheid om jongeren zes weken onder je hoede te nemen.

In Noorwegen werken we samen met een bekende school, 20 tot 30% van alle Noorse jongeren gaan naar deze school. Zij werken heel erg vanuit de outdoor ervaring. Er gaan twee mensen van ons mee en iemand vanuit de Noorse school.

Onze stichting staat voor avontuurlijk leren en het creëren van nieuwe vormen van onderwijs. Tijdens onze reizen werken we met erkende leerstrategieën. De natuur als context speelt een grote rol in de leeromgeving die we scheppen. Zowel op het vlak van onderwijs, persoonlijke ontwikkeling als sociale ontwikkeling. Wij gaan met de jongeren zitten om te bespreken wat ze binnen zes weken willen leren. Scholen nemen het op in het schoolprogramma, een beetje vergelijkbaar met de Rome reis.

Wat is jouw rol tijdens de Noorwegen reis?

Ik ben daar vanuit mijn rol als docent biologie en beta vakken in algemeen. Daarnaast is mijn rol het begeleiden van het groepsproces. In zes weken bouw je echt iets met elkaar op. Er hebben zich nu negen leerlingen aangemeld. In de toekomst willen we met grotere groepen op reis. De jongeren zijn afkomstig van diverse scholen uit heel Nederland, van verschillende niveau’s. Deelname is niet goedkoop, ouders betalen of jongeren moeten het bedrag zelf bij elkaar zien te krijgen. Wij helpen ze met fondsen en acties om dat te realiseren. Het is voor jongeren heel tof als het lukt om het zelf te organiseren, dit doen ze ook door middel van crowdfunding acties.

Het mooie is: als jongeren er zelf voor kiezen krijgt leren een andere betekenis voor ze.

 Allerlei externe factoren gaan op de groep inwerken. Jongeren leren beter keuzes maken, ze maken een autonoom leerproces door. In de voorbereiding zijn ze nu zelfstandig bezig om bij hun docenten na te gaan wat ze moeten leren voor toetsen in de periode dat ze weg zijn. Wij plannen de activiteiten en ruimte voor zelfstudie in, tijdens die momenten werken ze zelfstandig aan hun vakken.

Wat zijn de selectie eisen? En vallen er ook jongeren af?

Er vallen leerlingen af, je zou kunnen zeggen via een soort natuurlijke selectie. Soms is het te kort dag om toestemming te verkrijgen of om het budget rond te krijgen. Maar in de meeste gevallen geldt: als ze het echt willen dan lukt het.

Jongeren zeggen vaak: het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat als iets onmogelijk lijkt, je het dan toch kan doen. Door uit die fixed mindset te komen, dat levert veel op en werkt lang door.

Zijn jullie uniek met deze projecten?

We zijn uniek omdat het niet blijft bij losse projecten. Ons achterliggende doel is nieuwe leermethoden binnen het onderwijs integreren. En het leek ons goed voor de energie om te starten met het meest heftige idee: een buitenland trip van zes weken. Het behoort ook tot onze doelstelling om leraren te gaan opleiden met deze mindset zodat ze op een andere manier gaan kijken en de omgeving gaan betrekken bij het leerproces.

Hebben jullie ambassadeurs?

We hebben ambassadeurs in de vorm van een grote groep betrokken personen: in het eerste jaar hebben wij diverse brainstormsessies gehouden waar per sessie zo’n 20 tot 30 mensen op afkwamen. Wij hebben onze programma’s samen met hun vormgegeven. Dat zijn eigenlijk onze fans en ambassadeurs. Ook maak ik een nieuwsbrief.

Je bent de eerste die wij benoemen tot Utrechtse Held! Hoe zie jij een Utrechts Helden Netwerk voor je en jouw rol daarin?

Volgens mij is er behoefte aan een netwerk in Utrecht. Amsterdam is erg gericht op wijken, Utrecht heeft dat minder. Daarom is het misschien makkelijker om hier een netwerk te realiseren. In de binnenstad van Utrecht en ik denk ook in Amsterdam, zie je geen afspiegeling van de mensen die er in de stad wonen. Juist het samenbrengen, daar is behoefte aan. Ik kan mijn netwerk contacten inschakelen bij de opbouw van een netwerk.

Wat voor soort Held ben jij?

“Ik doe het gewoon” maar tegelijk zit er wel een visie achter. Maar ik ben niet iemand die in een hokje geplaatst wil worden. Ik ben gewoon mens. Niet alleen docent bijvoorbeeld. Ik sta voor verbinding, juist tussen verschillende groepen. Het gaat mij om een spontane groepssamenstelling en niet alleen de focus op kwetsbare jongeren. Scholen melden jongeren met diverse redenen aan. Het gaat om de verbinding tussen elkaar, op dat snijvlak, daar ontstaat het.

Related Projects

Back to Top