Brian Juan Pedro

brasco

Brian Juan Pedro, BARTENDAZ - Amsterdam Zuidoost

Brian Juan Pedro (1985) is BARTENDAZ (Pedagogische) Life coach, Designer van buitentoestellen en maatschappelijk organisator in Amsterdam.

Waar sta je voor:
Wees de verandering die je wilt zien.

Missie:
Het bijdragen aan een gezonde levensstijl in de maatschappij.

Waarom ben je wie je bent:
Omdat gezondheidsbewustwording overdragen een vorm van kracht geeft.
 Brian maakt in 2005 (Adam Zuid Oost) indruk met BARTENDAZ (Natural Movements) ook wel calisthenics in de volksmond genoemd. Bartendaz Lifestyle is een fysieke fitness self impowerment programma waarbij er workout en exercise gedaan word. Een beweging die landelijk viraal ging en mensen op alle niveaus van de samenleving raakte.
In augustus 2007 verscheen zijn eerste stangen park in Holendrecht. Niet alleen de eerste van Amsterdam maar ook van Nederland, met als doel de Urban sport een plek te geven zodat er meer gezondheidsbewustwording heerst in de maatschappij.

Bartendaz werd niet alleen gevolgd in Nederland; de grondleggers in Amerika hielden de beweging in Nederland in de gaten en namen contact op en maakte Brian in 2012 tot een officieel Bartendaz NL Originator.

Met zijn actieve houding weet hij niet alleen zichzelf te activeren maar ook zijn buurt die nu een broedplaats is voor vele sportatleten en buurtbewoners die zich bezig houden met natuurlijke bewegingen. Sommige atleten zijn zelfs wereldwijd bekend geworden en zijn aangesloten bij teams die miljoenen likes en volgers hebben.

In 2018 proberen we met zijn allen het stangenpark van Holendrecht uit te breiden met als bedoeling om events genaamd urban fit natural movement neer te zetten, met diverse thema’s die georganiseerd worden in samenwerking met de gemeente. Een programma dat onderdeel uitmaakt van 50 jaar Bijlmer, met als doel de fitste persoon van zuidoost en Amsterdam te lanceren.

Related Projects

Back to Top