Nieuws

Twee culturen

POSTED ON december 1st, 2014  - POSTED IN Nieuws

Op 25 september 2014 ontmoetten twee culturen elkaar.

Aan de ene kant medewerkers van Schiphol, werkzaam in een cultuur van “service level agreements”, “on time perfomances” en “customer satisfaction”. Aan de andere kant de ongepolijste cultuur van de straat. Gedreven jonge ondernemers die voor hun doelgroep een rolmodel willen zijn. Het Netwerk Amsterdamse Helden had voor deze twee groepen een workshopdag georganiseerd in Amsterdam Zuidoost. De Amsterdamse Helden vertelden over hun achtergrond, ervaring en waar hun passie vandaan komt om hun droom te realiseren. Deze zeer persoonlijke en bewogen verhalen maakten niet alleen diepe indruk op de mensen van Schiphol, maar leidde ook tot begrip voor elkaar. In de middag namen de Helden de Schiphol mensen mee naar hun project. Ze gaven een presentatie op hun activiteiten en de aanpak om hun project met succes neer te zetten. Afgesproken werd dat de mensen van Schiphol met voorstellen zouden komen die bijdragen aan een ondersteuning van de projecten, bijvoorbeeld door advies te geven over aanpak en planning.

Het Netwerk Amsterdamse Helden is ze er verheugd met deze samenwerking en hoopt dat er in de toekomst nog vele initiatieven zullen volgen. Graag bedanken wij Lenny en Maria voor de organisatie en Renata, Wahid, Robert en Dherl voor hun waardevolle bijdragen.

Bill Admiraal, voorzitter Netwerk Amsterdamse Helden.

 

IMG_3582 IMG_3583

Samen Veilig

POSTED ON juli 29th, 2014  - POSTED IN Nieuws

Binnenkort presenteren wij met trots een nieuwe Amsterdamse Held op onze website..

Om alvast een voorproefje te geven… lees het artikel “Samen voor een veilige Transvaalbuurt“.

Jonge rolmodellen

POSTED ON juli 29th, 2014  - POSTED IN Nieuws

In het Magazine ‘Van wie is de buurt? Samenwerken aan leefbare wijken‘ werd er aandacht besteed aan het Netwerk Amsterdamse Helden en de jonge rolmodellen.

Het magazine is een eenmalige uitgave van de Amsterdamse woningcorporaties ter gelegenheid van het seminar Van wie is de buurt? dat op 18 juni 2014 heeft plaatsgevonden.

“Dit magazine borrelt over van de initiatieven en inspirerende samenwerkingsvormen die bewezen hebben dat ze bijdragen aan leefbaarheid in de wijk. Allemaal vergroten ze op hun eigen creatieve manier het eigenaarschap in een buurt. Hier willen wij meer van! Wij hopen dat het u inspireert en stimuleert om u (nog meer) in te zetten voor een veilige en fijne woonomgeving voor alle Amsterdammers” – Woningcorporaties Amsterdam

Wijkpartnerovereenkomst

POSTED ON juli 29th, 2014  - POSTED IN Nieuws

In juni hebben wij een wijkpartnerovereenkomst getekend met Eigen Haard. Hierin staat bestendigt dat het NAH Eigen Haard zal ondersteunen bij het leggen van verbindingen met bewonersinitiatieven van Amsterdamse Helden.

Ook verzorgen wij workshops en voorlichting in opdracht van de woningcorporatie. Zo heeft er inmiddels een workshop plaatsgevonden tijdens een seminar van de zeven grote woningcorporaties van Amsterdam en een tweede workshop staat gepland in september.

Tijdens het seminar hadden wij Amsterdamse Held Brasco uitgenodigd om iets te vertellen over zijn Natural Barz Movement.
 Tijdens de workshop vertelde hij over het ontstaan van zijn project, zijn unieke werkwijze en hoe hij er in slaagt om veel buurtbewoners te mobiliseren en zo de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Zijn verbale en non-verbale presentatie (!) maakte indruk op de deelnemers.

[foto: Gert Dijkstra (links) van Eigen Haard en Bill Admiraal, voorzitter stichting NAH, ondertekenen de overeenkomst]

Back to Top