Archive : Category

Bestuur 2017

POSTED ON januari 9th, 2017  - POSTED IN Nieuws

Met trots presenteren wij het bestuur van 2017!

Amsterdamse Heldin Fatima Essahsah komt ons versterken als algemeen bestuurslid, samen met onze trouwe bestuursleden:

Bill Admiraal – voorzitter

Mischa Lemaire – secretaris

Henk Luken – penningmeester

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

POSTED ON januari 9th, 2017  - POSTED IN Nieuws

Zaterdag 7 januari hebben wij het nieuwe jaar ingeluid met Amsterdamse Helden, nieuwe Amsterdamse Helden en de benoeming van Junior Helden! Binnenkort verschijnen de profielen van de nieuwe helden op de website.

Het profiel van de Amsterdamse Held is uitgebreid met ingang van 2017:

Wie zijn de helden, aan welke criteria voldoen zij?

 • De Amsterdamse Helden (mannen en vrouwen) zijn voor de jongeren inspirerende rolmodellen.
 • Helden zijn (jonge) gemotiveerde ondernemers die met hun initiatief zich inzetten om jongeren te bereiken. Zij doen dit met aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande activiteiten die jongeren aanspreken.
 • Zij beheersen de techniek of de vereiste vaardigheid om jongeren te inspireren en te motiveren.
 • Zij zijn in staat en gemotiveerd jongeren sociale en maatschappelijke vaardigheden bij te brengen waaronder met elkaar om te gaan en leren zich aan afspraken te houden.
 • De jonge ondernemers zijn bereid zich te verbinden met maatschappelijke organisaties. Zij zetten zich in om via contacten met ouders, het onderwijs, jeugdhulpverlening, politie en bedrijven de bereikte jongeren nieuwe kansen te bieden om een positieve richting aan hun leven te geven.
 • Een held kan iemand zijn zonder eigen project of organisatie in dat geval is de held in zijn of haar rol van betekenis voor de samenleving. In het specifieke geval voor jongeren. De held(in) is een sleutelfiguur of rolmodel die zich naast zijn of haar reguliere werkzaamheden inzet voor het welzijn van jongeren.
 • De doelstellingen en de organisatie van de projecten zullen transparant zijn en niet politiek of religieus gebonden zijn en toegankelijk voor een brede doelgroep.

Nieuw is dat we nu ook Junior Helden benoemen, Junior Helden zijn:

Wat zijn junior helden? Aan welke criteria voldoen zij?

 • De Junior Helden (meisjes en jongens) zijn voor andere jongeren (potentiële) inspirerende rolmodellen omdat ze hun nieuw verworven vaardigheden zowel sociaal als maatschappelijk  met passie willen  inzetten.
 • Leeftijdscategorie voor Junior Helden is 16 – 30 jaar (bij uitzondering kan hier van afgeweken worden).
 • Junior Helden zijn door het Netwerk Amsterdamse Helden genomineerd op basis van hun motivatie,  positieve houding en bijdrage aan projecten van de Amsterdamse Helden.
 • Junior Helden zijn gemotiveerd en gepassioneerd om iets op te zetten voor zichzelf en voor anderen.
 • Junior Helden hebben een maatschappelijk besef en hebben een ‘open blik’, ze staan open om te leren van anderen.
 • Doelstellingen van Junior Helden zijn niet politiek of religieus gebonden en toegankelijk voor een brede doelgroep

Verslag Jong in Amsterdam 28 november Pakhuis de Zwijger

POSTED ON november 29th, 2016  - POSTED IN Nieuws

Verslag van 28 november @Pakhuis de Zwijger: Jong in Amsterdam

Jongeren en jongerenorganisaties over actuele kwesties aangedragen door jongeren:

Mourad El Otmani van Young in Nieuw West:
Jongeren betrekken bij actualiteit en jongeren motiveren iets te doen voor andere jongeren.

Youssef van Combiwel en de Staalmannen:
Betrekken buurtbewoners oud en jong, tegengaan van overlast door jongeren die zelf tot de doelgroep behoren. Positieve rolmodellen: de 3 g’s: gezien, gewaardeerd en gehoord worden.

Sterre en Marieke van Project Vooruit:
Over wonen in de buitenwijken in Adam. Maatschappelijk werk in ruil voor een woning. Zij wonen met veel plezier in de Kolenkitbuurt en vragen zich af waarom zo weinig studenten in de buitenwijken willen wonen.

Stadsdeelvoorzitter nieuw west Achmed Baadoud:
Noemt jongeren organisaties Ara Cora, JPT en de Staalmannen als goede initiatieven waarin jongeren de trekkers zijn. Over zijn stadsdeel: Diversiteit is kwaliteit. En er is een Atlas nieuw west uitgekomen van de afgelopen 10 jaar.

Hasna van Argan:
Actualiteit, jeugdwerkeloosheid, sollicitatie training, debat trainingen, etc.

Ali en Pennelope van Young and United:
Vanuit FNV: zetten zich in voor werkende jongeren in NL.
Strijden tegen jeugdloon.
Vanaf 23 jaar heb je pas recht op een volwassen uurloon. Ze hebben 8000 leden in NL.

Redouane van Jongerenplatform oost:
Jongeren naar de stembus: naar het voorbeeld van de campagne ‘vote or die’.

Amber van Young Society:
MBO jongeren: projecten op school en in de wijk, over politiek, opkomen voor je eigen rechten, seksuele voorlichting, discriminatie, etc.

Met spoken word van Laura Boog Posada en een rapsamenvatting van Atta de Tolk

 

FullSizeRender

Stadsconferentie De (on)veilige stad op 24 november

POSTED ON november 16th, 2016  - POSTED IN Nieuws

Het NAH zal aanwezig zijn tijdens Stadsconferentie De (on)veilige stad op donderdag 24 november:

Tijdens de Stadsconferentie De (on)veilige stad op donderdag 24 november, gaat het Kennisnetwerk Amsterdam in vijf verschillende gebieden na voor welke uitdagingen Amsterdam staat op het gebied van veiligheid: Huiselijk geweld, schoolveiligheid, radicalisering, woonveiligheid, veiligheid in de buurt.

Met een afsluiting van Amsterdamse Held Atta de Tolk

Voor meer info en aanmelden, zie: http://www.kennisnetwerk-amsterdam.nl/2016/10/20/stadsconferentie-de-onveilige-stad/?preview_theme=kna2015

Weerbaarheidsdialoog 26 oktober

POSTED ON oktober 17th, 2016  - POSTED IN Nieuws
Weerbaarheidsdialoog jongeren, thema: Polarisatie in de samenleving, deel 2

Een initiatief van Stichting Upcycle Connection i.s.m. Netwerk Amsterdamse Helden.

Datum: woensdag 26 oktober 2016

Locatie: 
MCO Montessori College Oost, Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam

Programma:
18.00 – 18.30 uur inloop
18.30 – 18.45 uur opening door Thijs Reuten
, dagelijks bestuur stadsdeel oost
18.45 – 19.45 uur dialoog
19.45 – 20.15 uur pauze met hapjes
20.15 – 21.15 uur workshops
21.15 – 21.30 uur nawoord
21.30 – 22.00 uur borrel

Deze bijeenkomst wordt geopend door Thijs Reuten van het dagelijks bestuur stadsdeel oost. De avond gaat van start met een dialoog en daarna worden er drie workshops naar keuze aangeboden:

Workshop 1 Ken je (straat)recht.
Onder leiding van team Straatrecht: Jair en Dionne.
Weet je hoe je op kan komen voor je rechten op straat?

Workshop 2 Positieve media training.
Onder leiding van Marijke Drogt
Wat doen mediabeelden met je, voel je je wel eens machteloos en kom je daardoor in actie?

Workshop 3 Jongerencultuur, idealen & samenleving.
Onder leiding van Karim Arsalan
Wat is jouw kijk op de mondiale ontwikkelingen? Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om polarisatie tegen te gaan?

De workshops worden aangeboden voor jongeren, experts en andere belangstellenden. 
De avond wordt plenair afgesloten. De workshopleiders van elke workshop vatten samen wat er is besproken. De jongeren maken een slot statement. Ze geven aan wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Ook geven ze aan hoe ze zelf een bijdrage zouden willen leveren om polarisatie tegen te gaan.

Aanmelden voor de bijeenkomst en de workshops (maak een keuze: 1, 2 of 3) kan via: info@netwerkamsterdamsehelden.nl Toegang is gratis. Hou onze Facebook in de gaten voor de ontwikkelingen! https://www.facebook.com/weerbaarheids.dialogen

Weerbaarheidsdialogen voor jongeren

POSTED ON september 1st, 2016  - POSTED IN Nieuws, Uncategorized

Op woensdag 28 september en woensdag 26 oktober worden er twee dialoog bijeenkomsten georganiseerd op initiatief van Upcycle Connection i.s.m. het Netwerk Amsterdamse Helden.

De dialogen zijn in de eerste plaats gericht op jongeren. Ook worden er twee debat trainingen voor jongeren aangeboden, op de dagen voorafgaande aan de dialogen op 27 september en 25 oktober. De debat trainingen worden verzorgd door Amsterdamse Held Raoul Vertrouwd.

Inleiding
Wij vinden het van groot belang dat jongeren zich bewust zijn van hun maatschappelijke positie, dat ze zich gehoord voelen, dat ze beseffen dat ze daadwerkelijk verschil kunnen maken en dat ze zelf vorm kunnen geven aan een positieve toekomst.
De voornaamste doelstellingen van de dialogen zijn gelegenheden creëren waarbij jongeren zich kunnen uitspreken en zich een onderdeel van de maatschappij voelen. Daarnaast gaat het om kennis delen, informeren over de thematiek en de verbinding met elkaar aangaan.

De weerbaarheidsdialogen zijn in de eerste plaats gericht op jongeren. Bij elke dialoog zijn professionals en experts aanwezig die de dialogen ondersteunen met kennis en onderbouwing. Aanmelden kan via: info@netwerkamsterdamsehelden.nl Toegang is gratis.

Weerbaarheidsdialoog jongeren. Polarisatie in de samenleving, deel 1
Datum: woensdag 28 september 2016
Tijd: 
18.30 – 19.00 uur inloop 
19.00 – 21.00 uur dialoog
Locatie: 
Tidorestraat 172, 1095 HL Amsterdam

Inhoud:
Hoe voel jij je ten opzichte van alles wat er in de wereld gebeurd en wat is jouw plek in de maatschappij?
❖ Merk je iets van polarisatie?
❖ Hoe vaak kom jij in aanraking met andere groepen?
❖ Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om polarisatie tegen te gaan?
❖ Hoe sta je hier persoonlijk in?
❖ Wat is jouw kijk op de mondiale ontwikkelingen?
Een aantal verschillende jongeren presenteren een zelfgekozen filmpje dat ze heeft aangesproken of geraakt in het kader van radicalisering en polarisatie. 
Er worden verschillende meningen belicht.
Na de filmpjes kunnen de aanwezige jongeren reageren. Ze gaan in dialoog met elkaar en de experts, de experts geven de juiste achtergrond informatie zodat de jongeren er iets van op kunnen steken.

Weerbaarheidsdialoog jongeren, thema: Polarisatie in de samenleving, deel 2
Datum: 
woensdag 26 oktober 2016

Programma:
18.00 – 18.30 uur inloop
18.30 – 18.45 uur opening door Thijs Reuten
18.45 – 19.45 uur dialoog
19.45 – 20.15 uur pauze met hapjes
20.15 – 21.15 uur workshops
21.15 – 21.30 uur nawoord
21.30 – 22.00 uur borrel

Locatie: 
MCO Montessori College Oost

Deze bijeenkomst wordt geopend door Thijs Reuten van het dagelijks bestuur stadsdeel oost. De avond gaat van start met een dialoog en daarna worden er drie workshops naar keuze aangeboden:

Workshop 1 Ken je (straat)recht. Onder leiding van team Straatrecht
Weet je hoe je op kan komen voor je rechten op straat?
Workshop 2 Positieve media training. Onder leiding van Marijke Drogt
Wat doen mediabeelden met je, voel je je wel eens machteloos en kom je daardoor in actie?
Workshop 3 Jongerencultuur, idealen & samenleving. Onder leiding van Karim Arsalan
Wat is jouw kijk op de mondiale ontwikkelingen?
Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om polarisatie tegen te gaan?

De workshops worden aangeboden voor jongeren, experts en andere belangstellenden. 
De avond wordt plenair afgesloten. De workshopleiders van elke workshop vatten samen wat er is besproken. De jongeren maken een slot statement. Ze geven aan wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Ook geven ze aan hoe ze zelf een bijdrage zouden willen leveren om polarisatie tegen te gaan.

Aanmelden voor de bijeenkomst en de workshops (maak een keuze: 1, 2 of 3) kan via: info@netwerkamsterdamsehelden.nl Toegang is gratis. Hou onze Facebook in de gaten voor de ontwikkelingen! www.facebook.com/Upcycleconnection

Debat trainingen voor jongeren

Wil je leren debatteren? 

Kom dan naar de debat trainingen ter voorbereiding 
op de weerbaarheidsdialogen op 27 september en 25 oktober!

2x debat trainingen voor jongeren
Je leert goed spreken, jezelf presenteren, beargumenteren en reageren. Deze trainingen bereiden je voor op dialoog gesprekken.
Onder leiding van Raoul Vertrouwd

Data:
1. 27 september
2. 25 oktober
Tijd: 
18.15 uur aanwezig
 18.30 – 20.30 uur
Locatie: 
Tidorestraat 107, 
1095 KS Amsterdam

 

 

 

Voor de Jeugd Dag 3 okt.

POSTED ON augustus 26th, 2016  - POSTED IN Nieuws

Het NAH zal aanwezig zijn bij de Voor de Jeugd Dag op 3 oktober.

Op maandag 3 oktober 2016 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG voor de vierde keer de zeer gewaardeerde ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg en welzijns- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Het wordt weer een bijzondere dag! Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteit, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar ook inspiratie en waardevolle netwerkcontacten aan over houden.

Voor meer info en aanmelden: http://www.voordejeugddag.nl/

 

Junior Helden Workshop

POSTED ON juli 25th, 2016  - POSTED IN Nieuws

De eerste Junior Helden workshop is een feit!
Op donderdag 21 juli heeft de eerste Junior Helden workshop plaatsgevonden onder leiding van Lilian Bakker.

De Junior Helden, bestaande uit ambitieuze jong volwassenen zijn aangemeld via Amsterdamse Helden Fatima Essahsah en Maame Durowah Okai. Zij kwamen met het initiatief om te investeren in nieuw jong talent. De helden van de toekomst!

Het NAH ontwikkelt in overleg met de voortrekkers van het Junior Helden traject een programma voor junior helden vanaf september 2016. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar jongeren coaches!

Het profiel van de Junior Helden wordt binnenkort op onze website gepubliceerd.

 

Onderzoek Hogeschool Leiden afgerond

POSTED ON juli 1st, 2016  - POSTED IN Nieuws

Studente zorgt met onderzoek voor veranderingen
“De afstudeeropdracht heeft direct geleid tot aanpassingen in de organisatie.” Een groter compliment kun je haast niet krijgen.
Laura Veerman, studente Toegepaste Psychologie, viel dit, met haar afstudeeronderzoek naar het project Netwerk Amsterdamse Helden (NAH) ten deel. Laura heeft dit project kritisch onderzocht. Haar bevindingen en praktische aanbevelingen zijn vrijwel allemaal overgenomen.

Het NAH
Het NAH is een platform van jonge ondernemers (‘rolmodellen’) die op eigen initiatief en met groot enthousiasme activiteiten opzetten voor en met jongens en meisjes van diverse etnische herkomst in hun eigen buurt. Door hun persoonlijkheid, hun erkende prestaties op het gebied van bijv. kickboksen, voetbal, rap, streetdance, mode, film en theater en hun eigen ervaring met de straatcultuur, trekken zij jongeren over de streep om actief mee te doen.

Wat zorgt dat het werkt?
Op verzoek van de Stichting NAH en in opdracht van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van het Expertisecentrum Jeugd heeft Laura Veerman het project kritisch onderzocht. Ze heeft onder meer kekeken naar wat de Amsterdamse helden precies doen en in hoeverre zij daarbij gebruik maken van wat het netwerk te bieden heeft aan coaching, uitwisseling en ondersteuning. Laura werd begeleid door Marijke Drogt, verbonden aan de minor Werken in het Veiligheidsdomein.

Complimenten voor Laura
De voorzitter van het bestuur, Bill Admiraal, heeft Laura’s stuk ook opgestuurd naar Jan Laurens Hazekamp. Hazekamp is een van de oorspronkelijke oprichters van het Netwerk Amsterdamse Helden en geldt als een van de eerste autoriteiten van probleemjongeren. Hij muntte het begrip ‘hangjeugd’ in zijn proefschrift ‘Rondhangen als tijdverdrijf’ (1985) en heeft onlangs een baanbrekend pleidooi gehouden voor ondernemend jongerenwerk in het boek ‘Self Made’ (2014). Verder voegde Admiraal toe over het werk van Laura:

“In de vier maanden dat Laura voor ons bezig is geweest, hebben we de samenwerking als plezierig en professioneel ervaren. De afstudeeropdracht heeft direct geleid tot aanpassingen in de organisatie. Een hele creatieve presentatie heeft Laura gegeven, waarbij Laura flink moest improviseren en heeft daar ook een hele creatieve oplossing voor gevonden.” Bill Admiraal, voorzitter van het bestuur

Op 28 juli mag Laura haar bevindingen nogmaals presenteren, maar dan voor alle 18 helden en andere betrokkenen die zij heeft geïnterviewd over de diverse projecten. Daarbij is het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit ook aanwezig.

Bron: https://www.hsleiden.nl/actueel/nieuws/toegepaste-psychologie/studente-zorgt-met-onderzoek-voor-veranderingen.html

Back to Top