Archive : Author

Weerbaarheidsdialoog 26 oktober

POSTED ON oktober 17th, 2016  - POSTED IN Nieuws
Weerbaarheidsdialoog jongeren, thema: Polarisatie in de samenleving, deel 2

Een initiatief van Stichting Upcycle Connection i.s.m. Netwerk Amsterdamse Helden.

Datum: woensdag 26 oktober 2016

Locatie: 
MCO Montessori College Oost, Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam

Programma:
18.00 – 18.30 uur inloop
18.30 – 18.45 uur opening door Thijs Reuten
, dagelijks bestuur stadsdeel oost
18.45 – 19.45 uur dialoog
19.45 – 20.15 uur pauze met hapjes
20.15 – 21.15 uur workshops
21.15 – 21.30 uur nawoord
21.30 – 22.00 uur borrel

Deze bijeenkomst wordt geopend door Thijs Reuten van het dagelijks bestuur stadsdeel oost. De avond gaat van start met een dialoog en daarna worden er drie workshops naar keuze aangeboden:

Workshop 1 Ken je (straat)recht.
Onder leiding van team Straatrecht: Jair en Dionne.
Weet je hoe je op kan komen voor je rechten op straat?

Workshop 2 Positieve media training.
Onder leiding van Marijke Drogt
Wat doen mediabeelden met je, voel je je wel eens machteloos en kom je daardoor in actie?

Workshop 3 Jongerencultuur, idealen & samenleving.
Onder leiding van Karim Arsalan
Wat is jouw kijk op de mondiale ontwikkelingen? Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om polarisatie tegen te gaan?

De workshops worden aangeboden voor jongeren, experts en andere belangstellenden. 
De avond wordt plenair afgesloten. De workshopleiders van elke workshop vatten samen wat er is besproken. De jongeren maken een slot statement. Ze geven aan wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Ook geven ze aan hoe ze zelf een bijdrage zouden willen leveren om polarisatie tegen te gaan.

Aanmelden voor de bijeenkomst en de workshops (maak een keuze: 1, 2 of 3) kan via: info@netwerkamsterdamsehelden.nl Toegang is gratis. Hou onze Facebook in de gaten voor de ontwikkelingen! https://www.facebook.com/weerbaarheids.dialogen

Weerbaarheidsdialogen voor jongeren

POSTED ON september 1st, 2016  - POSTED IN Nieuws, Uncategorized

Op woensdag 28 september en woensdag 26 oktober worden er twee dialoog bijeenkomsten georganiseerd op initiatief van Upcycle Connection i.s.m. het Netwerk Amsterdamse Helden.

De dialogen zijn in de eerste plaats gericht op jongeren. Ook worden er twee debat trainingen voor jongeren aangeboden, op de dagen voorafgaande aan de dialogen op 27 september en 25 oktober. De debat trainingen worden verzorgd door Amsterdamse Held Raoul Vertrouwd.

Inleiding
Wij vinden het van groot belang dat jongeren zich bewust zijn van hun maatschappelijke positie, dat ze zich gehoord voelen, dat ze beseffen dat ze daadwerkelijk verschil kunnen maken en dat ze zelf vorm kunnen geven aan een positieve toekomst.
De voornaamste doelstellingen van de dialogen zijn gelegenheden creëren waarbij jongeren zich kunnen uitspreken en zich een onderdeel van de maatschappij voelen. Daarnaast gaat het om kennis delen, informeren over de thematiek en de verbinding met elkaar aangaan.

De weerbaarheidsdialogen zijn in de eerste plaats gericht op jongeren. Bij elke dialoog zijn professionals en experts aanwezig die de dialogen ondersteunen met kennis en onderbouwing. Aanmelden kan via: info@netwerkamsterdamsehelden.nl Toegang is gratis.

Weerbaarheidsdialoog jongeren. Polarisatie in de samenleving, deel 1
Datum: woensdag 28 september 2016
Tijd: 
18.30 – 19.00 uur inloop 
19.00 – 21.00 uur dialoog
Locatie: 
Tidorestraat 172, 1095 HL Amsterdam

Inhoud:
Hoe voel jij je ten opzichte van alles wat er in de wereld gebeurd en wat is jouw plek in de maatschappij?
❖ Merk je iets van polarisatie?
❖ Hoe vaak kom jij in aanraking met andere groepen?
❖ Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om polarisatie tegen te gaan?
❖ Hoe sta je hier persoonlijk in?
❖ Wat is jouw kijk op de mondiale ontwikkelingen?
Een aantal verschillende jongeren presenteren een zelfgekozen filmpje dat ze heeft aangesproken of geraakt in het kader van radicalisering en polarisatie. 
Er worden verschillende meningen belicht.
Na de filmpjes kunnen de aanwezige jongeren reageren. Ze gaan in dialoog met elkaar en de experts, de experts geven de juiste achtergrond informatie zodat de jongeren er iets van op kunnen steken.

Weerbaarheidsdialoog jongeren, thema: Polarisatie in de samenleving, deel 2
Datum: 
woensdag 26 oktober 2016

Programma:
18.00 – 18.30 uur inloop
18.30 – 18.45 uur opening door Thijs Reuten
18.45 – 19.45 uur dialoog
19.45 – 20.15 uur pauze met hapjes
20.15 – 21.15 uur workshops
21.15 – 21.30 uur nawoord
21.30 – 22.00 uur borrel

Locatie: 
MCO Montessori College Oost

Deze bijeenkomst wordt geopend door Thijs Reuten van het dagelijks bestuur stadsdeel oost. De avond gaat van start met een dialoog en daarna worden er drie workshops naar keuze aangeboden:

Workshop 1 Ken je (straat)recht. Onder leiding van team Straatrecht
Weet je hoe je op kan komen voor je rechten op straat?
Workshop 2 Positieve media training. Onder leiding van Marijke Drogt
Wat doen mediabeelden met je, voel je je wel eens machteloos en kom je daardoor in actie?
Workshop 3 Jongerencultuur, idealen & samenleving. Onder leiding van Karim Arsalan
Wat is jouw kijk op de mondiale ontwikkelingen?
Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om polarisatie tegen te gaan?

De workshops worden aangeboden voor jongeren, experts en andere belangstellenden. 
De avond wordt plenair afgesloten. De workshopleiders van elke workshop vatten samen wat er is besproken. De jongeren maken een slot statement. Ze geven aan wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Ook geven ze aan hoe ze zelf een bijdrage zouden willen leveren om polarisatie tegen te gaan.

Aanmelden voor de bijeenkomst en de workshops (maak een keuze: 1, 2 of 3) kan via: info@netwerkamsterdamsehelden.nl Toegang is gratis. Hou onze Facebook in de gaten voor de ontwikkelingen! www.facebook.com/Upcycleconnection

Debat trainingen voor jongeren

Wil je leren debatteren? 

Kom dan naar de debat trainingen ter voorbereiding 
op de weerbaarheidsdialogen op 27 september en 25 oktober!

2x debat trainingen voor jongeren
Je leert goed spreken, jezelf presenteren, beargumenteren en reageren. Deze trainingen bereiden je voor op dialoog gesprekken.
Onder leiding van Raoul Vertrouwd

Data:
1. 27 september
2. 25 oktober
Tijd: 
18.15 uur aanwezig
 18.30 – 20.30 uur
Locatie: 
Tidorestraat 107, 
1095 KS Amsterdam

 

 

 

Voor de Jeugd Dag 3 okt.

POSTED ON augustus 26th, 2016  - POSTED IN Nieuws

Het NAH zal aanwezig zijn bij de Voor de Jeugd Dag op 3 oktober.

Op maandag 3 oktober 2016 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG voor de vierde keer de zeer gewaardeerde ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg en welzijns- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Het wordt weer een bijzondere dag! Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteit, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar ook inspiratie en waardevolle netwerkcontacten aan over houden.

Voor meer info en aanmelden: http://www.voordejeugddag.nl/

 

Junior Helden Workshop

POSTED ON juli 25th, 2016  - POSTED IN Nieuws

De eerste Junior Helden workshop is een feit!
Op donderdag 21 juli heeft de eerste Junior Helden workshop plaatsgevonden onder leiding van Lilian Bakker.

De Junior Helden, bestaande uit ambitieuze jong volwassenen zijn aangemeld via Amsterdamse Helden Fatima Essahsah en Maame Durowah Okai. Zij kwamen met het initiatief om te investeren in nieuw jong talent. De helden van de toekomst!

Het NAH ontwikkelt in overleg met de voortrekkers van het Junior Helden traject een programma voor junior helden vanaf september 2016. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar jongeren coaches!

Het profiel van de Junior Helden wordt binnenkort op onze website gepubliceerd.

 

Onderzoek Hogeschool Leiden afgerond

POSTED ON juli 1st, 2016  - POSTED IN Nieuws

Studente zorgt met onderzoek voor veranderingen
“De afstudeeropdracht heeft direct geleid tot aanpassingen in de organisatie.” Een groter compliment kun je haast niet krijgen.
Laura Veerman, studente Toegepaste Psychologie, viel dit, met haar afstudeeronderzoek naar het project Netwerk Amsterdamse Helden (NAH) ten deel. Laura heeft dit project kritisch onderzocht. Haar bevindingen en praktische aanbevelingen zijn vrijwel allemaal overgenomen.

Het NAH
Het NAH is een platform van jonge ondernemers (‘rolmodellen’) die op eigen initiatief en met groot enthousiasme activiteiten opzetten voor en met jongens en meisjes van diverse etnische herkomst in hun eigen buurt. Door hun persoonlijkheid, hun erkende prestaties op het gebied van bijv. kickboksen, voetbal, rap, streetdance, mode, film en theater en hun eigen ervaring met de straatcultuur, trekken zij jongeren over de streep om actief mee te doen.

Wat zorgt dat het werkt?
Op verzoek van de Stichting NAH en in opdracht van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van het Expertisecentrum Jeugd heeft Laura Veerman het project kritisch onderzocht. Ze heeft onder meer kekeken naar wat de Amsterdamse helden precies doen en in hoeverre zij daarbij gebruik maken van wat het netwerk te bieden heeft aan coaching, uitwisseling en ondersteuning. Laura werd begeleid door Marijke Drogt, verbonden aan de minor Werken in het Veiligheidsdomein.

Complimenten voor Laura
De voorzitter van het bestuur, Bill Admiraal, heeft Laura’s stuk ook opgestuurd naar Jan Laurens Hazekamp. Hazekamp is een van de oorspronkelijke oprichters van het Netwerk Amsterdamse Helden en geldt als een van de eerste autoriteiten van probleemjongeren. Hij muntte het begrip ‘hangjeugd’ in zijn proefschrift ‘Rondhangen als tijdverdrijf’ (1985) en heeft onlangs een baanbrekend pleidooi gehouden voor ondernemend jongerenwerk in het boek ‘Self Made’ (2014). Verder voegde Admiraal toe over het werk van Laura:

“In de vier maanden dat Laura voor ons bezig is geweest, hebben we de samenwerking als plezierig en professioneel ervaren. De afstudeeropdracht heeft direct geleid tot aanpassingen in de organisatie. Een hele creatieve presentatie heeft Laura gegeven, waarbij Laura flink moest improviseren en heeft daar ook een hele creatieve oplossing voor gevonden.” Bill Admiraal, voorzitter van het bestuur

Op 28 juli mag Laura haar bevindingen nogmaals presenteren, maar dan voor alle 18 helden en andere betrokkenen die zij heeft geïnterviewd over de diverse projecten. Daarbij is het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit ook aanwezig.

Bron: https://www.hsleiden.nl/actueel/nieuws/toegepaste-psychologie/studente-zorgt-met-onderzoek-voor-veranderingen.html

Wij samen voor elkaar

POSTED ON mei 13th, 2016  - POSTED IN Nieuws

Maandag 16 juni is het interview met het projectbureau van het Netwerk Amsterdamse Helden op de facebook pagina van Wij samen voor elkaar geplaatst: https://www.facebook.com/WijSamenvoorElkaar/?fref=ts

Het NAH heeft nu ook een profiel op de website van Wij samen voor elkaar: http://wijsamenvoorelkaar.nl/initiatieven/netwerk-amsterdamse-helden/

Wij Samen voor Elkaar is het inspiratie- en actieportaal van MaatschapWij, dat initiatieven van particulieren en organisaties zichtbaar maakt en versterkt.

 

Kansen Krijgen Kansen Pakken

POSTED ON mei 13th, 2016  - POSTED IN Nieuws

Wij ondersteunen de landelijke campagne Kansen Krijgen Kansen Pakken.
Het documentairedrieluik van Ireen van Ditshuyzen Kansen Krijgen Kansen Pakken vertelt de verhalen van maatschappelijk betrokken Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Jonge mensen, van wie de (groot-)ouders ooit als gastarbeider hier naartoe kwamen, die zich hebben ontwikkeld tot Nederlandse wereldburgers.

Het NAH is aanwezig bij de landelijke aftrap:
Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagmiddag 19 mei in Utrecht aanwezig bij de start van de landelijke activiteitenweek ‘Kansen Krijgen Kansen Pakken’. Zie: http://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2016/05/03/koningin-maxima-bij-start-kansen-krijgen-kansen-pakken
Uitzending: zondag 22 mei , 29 mei en 5 juni om 21.05 uur op NPO 2 – See more at: http://pers.ntr.nl/programma/kansen_krijgen_kansen_pakken/#sthash.eQx1s8XW.dpuf

Vrijheidstour 5 mei 2016

POSTED ON maart 17th, 2016  - POSTED IN Nieuws

Netwerk Amsterdamse Helden is dit jaar betrokken bij de organisatie van de Vrijheidstour in Amsterdam Oost. De Vrijheidstour is een Bevrijdingsdag programma dat in het teken staat van het vieren van de Vrijheid met 180 culturen.

5 mei is Bevrijdingsdag en dan vieren we onze vrijheid in Nederland. Wij zijn vrij om te delen en vrij om te zijn wie we willen zijn. Deze vrijheid geldt voor iedereen in Nederland, ongeacht kleur, 
culturele achtergrond, religie, seksuele voorkeur of leeftijd. Bevrijdingsdag voor iedereen! Een mooie gelegenheid om samen met stadgenoten verhalen te delen tijdens de Vrijheidsmaaltijd.

Vrijheidsmaaltijden worden door heel Nederland georganiseerd. Een aantal organisaties in 
Amsterdam Oost hebben de handen in elkaar geslagen en besloten om voor het eerst een 
Vrijheidstour te organiseren. De bewoners van Oost kunnen deze Bevrijdingsdag samen de 
maaltijd en de vrijheid delen met een ontbijt in Watergraafsmeer, een lunchprogramma aan het 
Sumatraplantsoen, een jongerenprogramma bij het Ambonplein en een afsluitend diner in het 
Tropenmuseum. De avond staat in het teken van “gastvrijheid’.

Naast heerlijk samen eten wordt stil gestaan bij de vrijheid die we hebben. Jonge mensen delen hun gedachten met gedichten en andere teksten. Job Cohen, voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei Comité en Thijs Reuten van het dagelijks bestuur stadsdeel Oost, delen hun verhaal over vrijheid en schuiven aan bij de Vrijheidsmaaltijden met de buurtbewoners.

Deze Vrijheidsmaaltijden zijn onderdeel van de Vrijheidstour:

Programma Vrijheidsmaaltijden:
Ontbijt — 09:00 uur – Watergraafsmeer (gratis)
Lunch — 12:00 uur – Sumatraplantsoen (gratis) 
Lunch —14.30 uur – Weesperzijde (gratis)
Jongerenprogramma – 15 :00 uur – Ambonplein
Diner — 18:00 uur – Tropenmusem (€ 17,50 p.p.)


Kaartverkoop
Iedereen is welkom om gratis deel te nemen met uitzondering van het avondprogramma. 
Men kan zich niet aanmelden dus kom op tijd, want vol is vol. 
Het avondprogramma kost € 17,50 (exclusief servicekosten). Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.vrijheidstour.nl of via Facebook: Vrijheidstour Amsterdam. Een deel van de opbrengst van het avondprogramma is bestemd voor het goede doel: “Help een kind naar veilig onderwijs” in 
Marokko van Stichting EuroMarocNed.

De Vrijheidstour is een samenwerking:
Connect Initiatieven, Stichting Al Maarif, Tropenmuseum, Moskee Alkabir, Stadsdeel Oost, Upcycle Connection, Stichting EuroMarokNed, ArteGanza, Netwerk Amsterdamse Helden, 180 Amsterdammers, Streetcornerwork, Belle-Events, Amsterdams 4 en 5 mei comité Amsterdam en veel meer..

Website: http://www.vrijheidstour.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/Vrijheidstour-Amsterdam-1013506195389502/

Twitter: https://twitter.com/vrijheidstour

Back to Top