Homepage

Missie en Visie

1. Netwerk Amsterdamse Helden

Het NAH is een platform van helden die als sociaal ondernemers op eigen initiatief en met groot enthousiasme activiteiten opzetten voor en met jongeren van diverse etnische herkomst.

2. Helden maken het verschil
Helden werken met jongeren vanuit passie, waarbij ze kracht en talent weten aan te wakkeren. Zij weten jongeren te motiveren. Hiermee bereiken ze alle jongeren, ook de zogenaamde risicogevallen. De helden maken het verschil door hun unieke aanpak en door hun profiel als professional en ervaringsdeskundige.

3. Helden zijn inspirerende rolmodellen
Door hun persoonlijkheid, hun drive en hun erkende prestaties vanuit diverse disciplines en eventuele eigen ervaring met de straatcultuur, trekken zij jongeren over de streep om actief mee te doen.

4. Helden werken  
Als local heroes zijn Helden voor deze jongeren rolmodellen die hen positieve energie geven om iets van hun leven te maken. Te meer omdat de Helden met hun uitdagende activiteiten en aanbod ook jongeren aantrekken die geen of minder problematische leefomgeving hebben. Op deze wijze hebben jongeren een positieve invloed op elkaar.

5. NAH versterkt de slagkracht van Helden
Het NAH levert coaching en advies aan Helden; brengt Helden in contact met maatschappelijke partners; ontwikkelt samen met helden projecten en biedt ondersteuning bij schrijfwerk en fondswerving.

 

 

NAH poster A3
HOMERECHTS
Profiel vertrouwenscontactpersoon Zak

Vertrouwenscontactpersoon

Het NAH heeft Amsterdamse Held Zakery Beacher aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor de leden van het netwerk. Zakery is SKJ geregistreerd, dat is een kwalificatie voor sociaal jeugdwerkers. Hij heeft jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en is werkzaam bij Samen Doen.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.).

Met ingang van januari 2017 hebben wij de preventie van ongewenst gedrag opgenomen in ons beleid. Er wordt gehandeld aan de hand van de protocollen die zijn weergegeven op de website: www.inveiligehanden.nl

Contact gaat via het NAH. Mailen kan naar info@netwerkamsterdamsehelden.nl t.a.v. vertrouwenscontactpersoon.

de Amsterdamse Helden
Back to Top