Partners

Maatschappelijke partners werken samen met Amsterdamse Helden

Het NAH werkt samen met diverse maatschappelijke partners, overheid, onderwijs, fondsen, de gemeente en bedrijven. Hieronder staan de logo’s van onze partners en daaronder de logo’s van de organisaties van de helden weergegeven.
NAH Logo's partners website
NAH Logo's helden website

Belangrijkste partners 2017

Kansfonds

Privaat fonds

Belangrijkste partners 2016

Kansfonds

Privaat fonds

Belangrijkste partners 2015

Kansfonds

Privaat fonds

Belangrijkste partners 2013

Dienst maatschappelijke ontwikkeling Amsterdam

Ars Donandi

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor)

Fondsen

Kansfonds
Ars Donandi
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
St. Kinderpostzegels
Stichting het R.C. Maagdenhuis
Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor)
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Zonmw

Onderzoek

Hogeschool Leiden, Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit
Stichting Alexander
Young Works

Vrouwenemancipatie

Servicepunt Emancipatie Amsterdam

Lokale overheid

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Stadsdelen (sector Jeugd) Oost/West/Nieuw-West/Centrum/Zuidoost

Ondersteunende organisaties voor vrijwilligerswerk

Stichting Laluz
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Het Gilde
Stichting ViiA

Notariaat

Notaris van Zaane

Jongerenwerk

Stichting Dock

Design & website

Blazin creative studio – www.blzn.com

 

Partner NAH en Upcycle logos
said_ambassadeur
Belangrijkste partners 2013

logos_onderaandesite

Back to Top