Advies

Aard van de coaching & advies

Een held kan een beroep doen op een coach die hem/haar coacht en adviseert. Dit kan van diverse aard zijn, zoals hoe bouw je je initiatief uit (als een stichting, een eigen bedrijf, of het samengaan met een andere organisatie), hoe kom je aan fondsen-, sponsorgeld, hoe zet je een samenwerking op, hoe maak je een goed pr-plan. In tegenstelling tot de standaard coaching-en advies praktijk voert de coach van het NAH ook samen met de jonge ondernemer concrete taken uit.

Het profiel van een held laat zien dat zij/hij als charismatische persoonlijkheid veel organisatorische en communicatieve vaardigheden heeft, maar minder bedreven is in verslaglegging, bureaucratische procedures rond aanvragen, jaarverslagen e.d..

De coach neemt deze concrete taken op zich, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat vanuit het initiatief van de jonge ondernemer op termijn deze werkzaamheden zelf verricht kunnen worden. Zo kan er bijvoorbeeld toegewerkt worden naar een competent bestuur of het binden van een eigen deskundige aan het initiatief.

In de praktijk van het NAH is gebleken dat de zogenaamde duo-coaching het beste werkt. Dit staat voor samenwerking tussen een persoonlijke coach en een zakelijke coach. De persoonlijke coach  (download het profiel hieronder in de rode balk) heeft intensief contact met een held, bouwt een vertrouwensrelatie op en bekijkt met de held welke ondersteuning nodig is. De zakelijke coach (zie profiel) wordt ingezet voor de uitvoering van concrete taken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan, of de opstelling van een begroting.

Aanmelden als Coach?

Neem contact op met het NAH voor een kennismakingsgesprek.
Tel: 06 – 42 77 62 62
Mail: info@netwerkamsterdamsehelden.nl

Het projectteam komt een paar keer per jaar met de coaches bij elkaar om ervaring uit te wisselen en kennis te delen.

Het NAH werkt met professionals uit diverse sectoren die zich (tijdelijk) vrijwillig inzetten voor een Amsterdamse Held. Voor ondersteuning bij fondsenwerving rekenen wij een vergoeding op ‘no cure no pay’ basis.

Het NAH werkt met professionals uit diverse sectoren. Ook werken wij samen met de NOBCO, Nederlandse orde van beroepscoaches. http://www.nobco.nl/index

Professionals en ervaringsdeskundigen uit diverse leefwerelden versterken elkaar met levenswijsheden, inspiratie, ondernemen, pionieren & out of the box denken!

de Coaches en het Projectteam

Bill Admiraal - voorzitter bestuur

Mijn naam is Bill Admiraal en ik ben als professioneel coach sinds 2013 op vrijwillige basis verbonden aan het Netwerk Amsterdamse Helden. Ik geloof absoluut in het concept van NAH en vind het ongelooflijk leuk om mijn energie en ervaring met de Helden te delen. Ik werk daarnaast fulltime op Schiphol als manager Human Resources bij een grote afhandelaar. Vanaf 1-1-2015 zal ik me volledig op coaching en training richten. Ik heb ruim 35 jaar ervaring in het aansturen van organisaties, onderhandelen en oprichten en sluiten van organisaties. Zowel in Nederland als in Europa. Wil je meer weten kijk dan op mijn linkedin profiel www.linkedin.com/bill.admiraal

Henk Luken - penningmeester bestuur

Henk Luken is bestuurslid van het NAH.
Meer info over zijn achtergrond zie: http://www.linkedin.com/in/henkluken

Mischa Lemaire - secretaris bestuur

Mischa Lemaire is bestuurslid van het NAH.
Meer info over zijn achtergrond zie: https://nl.linkedin.com/in/mischa-lemaire-bb46141a

Maria aan het Rot - projectcoach

Maria aan het Rot is onderdeel van het Netwerk Amsterdamse Helden als projectondersteuner en als coach voor startende jongereninitiatieven. Maria heeft ruime ervaring op het gebied van jongerenwerk en zij was o.a. teammanager van Jong Oranje bij de KNVB.

Lenny Bijker - projectcoordinator

Sinds de oprichting in 2010 ben ik betrokken bij het NAH. Met heel veel passie en plezier heb ik mij samen met een onmisbaar en onverwoestbaar team van (vrijwillige) professionals ingezet voor Amsterdamse Helden. Nog steeds werken wij elke dag met de meest inspirerende rolmodellen uit de stad. Het NAH is absoluut een top project en het is mooi om hier onderdeel van uit te maken.

Hanan Essahsah - coach

Hanan is werkzaam voor de gemeente Amsterdam, gediplomeerd coach, visagist en ook nog eens nauw betrokken bij de projecten van haar zus: Amsterdamse Heldin Fatima Essahsah.

Katja van Gulick - coach/adviseur

Katja helpt professionals het beste uit zichzelf te halen met als resultaat is rust en balans in hun werk- en privéleven. Men ervaart succes, flow, geluk, kracht en energie. Er worden bewuste keuzes gemaakt. De omgeving ziet ze als zelfverzekerd en krachtig met een duidelijke eigen koers. Op haar website kun je een gratis e-boek downloaden met 4 stappen naar minder piekeren en meer energie: http://www.katjavangulick.nl/

Joke van Wittmarchen - coach/adviseur

De expertise van coach Joke is het helpen organiseren en inrichten van de (financiële) administratie en projectadministratie.

Simon Bijpost - coach/adviseur

In het management van een groot bouwbedrijf (Ballast Nedam) heb ik met name in de ontwerp- en voorbereidingsfase van grootschalige bouwprojecten leiding gegeven aan projectteams en daarin samengewerkt met vele interne en externe (opdrachtgevers, architecten en adviseurs) partijen.

Ik ben een techneut waarbij planning, organisatie en procesverbetering mijn ding zijn. Analyseren en tot verbeteracties komen in en bedrijfsprocessen en de organisatie. Small business heeft mijn bijzondere interesse. In het helpen opzetten, uitbreiden of verbeteren van een klein bedrijfje kun je veel creativiteit kwijt.

Samen met een ‘held’ bijvoorbeeld analyseren waar verbeteringen wenselijk zijn en van hieruit komen tot verandering en succes. Daarbij gaan we natuurlijk gebruik maken van de kennis van de ‘held’ maar ook van die van mij en van anderen.  Er liggen kansen in het gebruiken van de kennis en middelen van derden. Ook in het beoordelen van de praktische- en financiële haalbaarheid van verandering/verbetering kan mijn ervaring en netwerk in het bedrijfsleven een nuttige toevoeging zijn. En natuurlijk samen lol beleven aan de samenwerking met de ‘held’.

Ramona Nimis - coach/adviseur

Ramona heeft Culturele en Maatschappelijke Vorming gestudeerd en ze heeft een haar Master of Arts behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft ze ervaring met het schrijven van projectplannen en het opzetten van haar eigen (kunst)project. 

Agnes van Diemen - coach/adviseur

Agnes van Diemen is econometrist. Zij werkte voor de overheid (Ministerie van Financiën) en voor zakenbanken voordat ze in 2000, samen met haar partner, een adviesbureau voor Life Sciences startte. Daar ondersteunt ze cliënten (privaat en publiek) bij het uitbouwen van initiatieven; Van technologie naar bedrijf; Van idee naar bedrijvigheid. 
Agnes gelooft in het kruisen van verschillende leefwerelden en de positieve werkwijze van NAH, is ‘fan van Amsterdam’ en werkt graag samen met gepassioneerde, creatieve ondernemers.

Willem Leufkens - coach

Willem Leufkens biedt integrale Coaching: regisseer/reset eigen balansen (lichaam/geest) / weer goed in uw vel zitten / optimaal gebruik van uw eigen talenten / duurzaam resultaat in korte tijd. Zie ook: http://www.willemleufkens.nl/

Said Bensellam - adviseur

Lees meer over Said Bensellam en zijn betrokkenheid op de pagina Wat is NAH
Download hier een PDF

Uitgebreide omschrijving van de profielen van de coaches.

Back to Top