Netwerk Amsterdamse Helden
januari 2016
Netwerk Amsterdamse Helden
januari 2015
Brasco van Still Building:
"If we can arrange one bar, we can uplift the neighborhood"
Atta de Tolk
"Het aanwakkeren en versterken van talenten die jongeren bezitten zorgt ervoor dat ik een alternatief bied voor de verleidingen van criminaliteit"
Wahid Bayar
"Ik maak gevoelige thema's bespreekbaar"
Architect the Future
"Expect the Unexpected"
Fatima van FAnZ productions
"A new way of EXPOSING TALENT"
Said Bensellam
"Tegenslagen zijn er om te overwinnen. Je bent pas een man als je bent gevallen"
Prev slide
Next slide

Het NAH is van en voor de Amsterdamse Helden.

Deze helden zijn rolmodel voor jongeren door hun sterke persoonlijkheid en hun expertise in bijv. (kick)boksen, voetbal, streetdance, rap, mode, film of theater. De helden dragen bij aan sociale cohesie in buurten en wijken van Amsterdam, en gaan maatschappelijke uitval van jongeren tegen.

Het NAH versterkt de slagkracht van de Amsterdamse Helden

Het NAH levert coaching en advies aan de helden, het NAH brengt helden in contact met maatschappelijke partners, het NAH gaat uit van samen-sterk.

Het NAH is een niet-professionele organisatie van professionele kwaliteit

Het NAH stimuleert samenwerking tussen de initiatieven van de helden èn de professionele organisaties die met jongeren werken.

De helden van het NAH  kennen van binnenuit de straatcultuur en de actuele problemen van jongens en meisjes in de verschillende stadsdelen van Amsterdam. Het NAH is dan ook een belangrijke partner in het lokale jeugdbeleid.

 

HOMERECHTS
de Amsterdamse Helden
Back to Top