Homepage

Het NAH is van en voor de Amsterdamse Helden

Deze helden zijn rolmodel voor jongeren door hun sterke persoonlijkheid en hun expertise in bijv. (kick)boksen, voetbal, streetdance, rap, mode, film of theater. De helden dragen bij aan sociale cohesie in buurten en wijken van Amsterdam, en gaan maatschappelijke uitval van jongeren tegen.

Het NAH versterkt de slagkracht van de Amsterdamse Helden

Het NAH levert coaching en advies aan de helden, het NAH brengt helden in contact met maatschappelijke partners, het NAH gaat uit van samen-sterk. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij fondsenwerving.

Het NAH is een innovatief netwerk voor sociaal ondernemers

Het NAH stimuleert samenwerking tussen de initiatieven van de helden èn de reguliere organisaties die met jongeren werken.

De helden van het NAH  kennen van binnenuit de straatcultuur en de actuele problemen van jongens en meisjes in de verschillende stadsdelen van Amsterdam. Het NAH is dan ook een belangrijke partner in het lokale jeugdbeleid.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Het NAH heeft Amsterdamse Held Zakery Beacher aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor de leden van het netwerk. Zakery is SKJ geregistreerd, dat is een kwalificatie voor sociaal jeugdwerkers. Hij heeft jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en is werkzaam bij Samen Doen.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.).

Met ingang van januari 2017 hebben wij de preventie van ongewenst gedrag opgenomen in ons beleid. Er wordt gehandeld aan de hand van de protocollen die zijn weergegeven op de website: www.inveiligehanden.nl

Contact gaat via het NAH. Mailen kan naar info@netwerkamsterdamsehelden.nl t.a.v. vertrouwenscontactpersoon.

HOMERECHTS
Profiel vertrouwenscontactpersoon Zak
de Amsterdamse Helden
Back to Top